Poslovne obavijesti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Poslovne obavijesti
Stranica:
158.
Autor/i:
Sažetak:
    Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
  • Pregled osnovica i stopa za plaćanje doprinosa i poreza
  • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u kolovozu 2001.
  • Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2001.
  • Konformni koeficijenti zateznih kamata za kolovoz 2001.
  • Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. VII. 2001. do 30. VII. 2001.
  • Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u srpnju 2001.)
  • Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u srpnju 2001.)
  • Pregled tržišta kapitala u srpnju 2001.
Hashtags: