Računovodstvo u primjerima iz prakse (VI.)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Računovodstvo u primjerima iz prakse (VI.)
Stranica:
18.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Sažetak:
U protekloj godini obrađeno je pod ovim naslovom dvadesetak primjera iz prakse u kojima su ponuđena računovodstvena i porezna rješenja za postupanje. Kako oni po svojem opsegu obično ne bi bili objavljeni kao zasebni članak, ovo je način da i "male teme" dobiju svoje mjesto u časopisu. Slučajevi što se opisuju u ovom nastavku u svezi su s primjenom propisa o oporezivanju dohotka i dobitka, o problemu knjiženja PDV-a kad se utvrdi Poreznim rješenjem da nije polagan utržak i dr. Na kraju članka daje se pregled dosad proučenih slučajeva iz prakse.
Hashtags: