Revizija dugoročne financijske imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Revizija dugoročne financijske imovine
Stranica:
30.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Sažetak:
Revizija dugoročne financijske imovine usmjerena je na utvrđivanje realnosti i objektivnosti stanja i prometa udjela (dionica) u povezanim društvima (s više od 20% kontrole), zajmova povezanim društvima, sudjelujućih interesa (participacija - do 20% kontrole), ulaganja u vrijednosne papire, danih kredita, depozita i jamčevina, obveznih dugoročnih ulaganja, otkupljenih vlastitih dionica (trezorskih dionica), ostalih dugoročnih ulaganja te vrijednosnog usklađenja dugoročne financijske imovine. O provođenju te revizije podrobnije u nastavku članka.
Hashtags: