Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
93.
Autor/i:
Sažetak:

Porez na dodanu vrijednost

  1. Primjena snižene stope PDV-a – sjemenje u sirovom stanju
  2. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – isporuka kontejnera
  3. Primjena snižene stope PDV-a – prodaja sjemena uljane repice i suncokretnog sjemena neovisno o namjeni
  4. Visina stope PDV-a na sjeme gorušice
  5. Prijenos obrta u trgovačko društvo

Porez na dohodak

  1. Isplata primitaka u naravi po osnovi radnog odnosa – polica zdravstvenog osiguranja
  2. Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supruga
  3. Dnevnice za službena putovanja – tuzemstvo i inozemstvo
  4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
Hashtags: