Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
140.
Autor/i:
Sažetak:
 1. Porezno motrište podjele društva koja se provodi odvajanjem s preuzimanjem. Podjela društva kapitala s preuzimanjem nema utjecaj na oporezivanje ako pri toj statusnoj promjeni postoji kontinuitet u oporezivanju. Navedeni kontinuitet u oporezivanju postoji ako pri prijenosu na društvo preuzimatelja ne dolazi do promjena u procjeni predmeta imovine i obveza, odnosno ako se bilančne pozicije prenose prema knjigovodstvenoj vrijednosti, a za koje se može pretpostaviti da izražavaju fer iskaz vrijednosti.
 2. Obračun PDV-a na isporuke goriva i cestarine u inozemstvu. Isporuka goriva oporeziva je na području zemlje gdje je obavljena isporuka odnosno u mjestu gdje se dobra nalaze u vrijeme isporuke. Vinjete odnosno cestarine oporezuju se prema mjestu gdje se nalazi infrastruktura za koju se naplaćuju ti troškovi.
 3. Obračun PDV-a pri stjecanju savjetodavnih usluga iz treće zemlje. Savjetodavne usluge koje prima hrvatski porezni obveznik od poreznog obveznika iz treće zemlje oporezuju se prema sjedištu poreznog obveznika primatelja usluge odnosno hrvatskoga poreznog obveznika. To znači da hrvatski porezni obveznik obračunava PDV na stjecanje tih usluga kao obvezu i pretporez.
 4. Nedostavljanje potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad. Iako je riječ o obvezi radnika iz radnog odnosa, naše je mišljenje da propust radnika da poslodavca obavijesti o privremenoj nesposobnosti za rad odnosno da poslodavcu dostavi potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad u zakonom određenom roku nema značenje osobito teške povrede obveza iz radnog odnosa koja bi opravdala donošenje odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu.
 5. Privatna praksa zdravstvenih radnika. Zahtjev za odobrenjem obavljanja privatne prakse (s naznakom točne adrese budućega poslovnog prostora) podnosi se ministarstvu nadležnom za zdravstvo. Ministarstvo u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva donosi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje privatne prakse s obzirom na prostor, radnike i medicinsko-tehničku opremu, kojim se utvrđuje dan s kojim će zdravstveni radnik započeti obavljati privatnu praksu.
 6. Ugovor o podzakupu. Zakupnik može, u pravilu, i bez suglasnosti zakupodavca, zakupljenu pokretnu ili nepokretnu stvar davati u podzakup trećoj osobi, ako se time ne nanosi šteta zakupodavcu. Ako je, međutim, riječ o zakupu poslovnog prostora, zakupnik nema pravo poslovni prostor davati u podzakup, osim ako je ugovorom o zakupu poslovnog prostora izričito utvrđeno pravo zakupnika da sa trećim osobama sklapa ugovor o podzakupu.
 7. Zamjenski tjedni odmor i dani blagdana. Poslodavac bi pri određivanju zamjenskoga tjednog odmora morao voditi računa da radniku kojemu je dan tjednog odmora nedjelja i koji na taj dan mora raditi, ne odredi kao zamjenski tjedni odmor dan koji je ujedno i blagdan.
 8. Obračun PDV-a na ulaznicu za koncert. Mjesto obavljanja usluga pristupa zabavnim događanjima te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom obvezniku, smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju.
 9. Obračun PDV-a na najam prostora na izložbi. Mjestom obavljanja usluge u vezi s nekretninama smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi. Međutim, usluga stavljanja štanda odnosno prostora za izlaganje na raspolaganje tijekom održavanja izložbi oporezuje se prema sjedištu primatelja usluge ako je on porezni obveznik.
 10. Posebne evidencije – predmet upisa u te evidencije . U posebne evidencije upisuju se kategorije osoba čiji rad koristi poslodavac i te su osobe navedene Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima te njihovi podatci
 11. Bolovanje i izvanredni otkaz. Dostavom odluke o izvanrednom otkazu prestaje ugovor o radu, bez obzira na to što je radnik (nakon što je osobito teško povrijedio obvezu iz radnog odnosa ili je prouzročio neku drugu osobito važnu činjenicu), ali prije uručenja te odluke, otvorio bolovanje
 12. Otkazni rok u slučaju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Budući da ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ne prestaje otkazom u smislu Zakona o radu, nema niti otkaznog roka u smislu Zakona o ra
Hashtags: