Novosti u provedbi platnog prometa prema novim odlukama Hrvatske narodne banke

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Novosti u provedbi platnog prometa prema novim odlukama Hrvatske narodne banke
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Sažetak:
Radi provođenja određenih odredaba Zakona o platnom prometu u zemlji (Nar. nov., br. 27/93. i 97/00.) kojima je propisana mogućnost obavljanja platnog prometa od strane banaka i štedionica uz ispunjenje zakonskih uvjeta, guverner HNB donio je više provedbenih odluka od kojih neke zamjenjuju ranije odluke, a jedna od njih je potpuno nova i u primjeni je od početka rada Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata. U ovom članku daje se podrobniji prikaz provedbenih odluka HNB-a u dijelu koji ima bitan utjecaj na financijsko poslovanje poslovnih subjekata glede obavljanja platnog prometa u zemlji.
Hashtags: