Oporezivanje dobitka prema novim propisima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Oporezivanje dobitka prema novim propisima
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2001. primjenjuje se novi Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 127/00.).

U Narodnim novinama br. 54/01. objavljen je Pravilnik o porezu na dobit (dalje: Pravilnik), kojim je stavljen izvan snage Pravilnik o porezu na dobit koji je bio objavljen u Narodnim novinama br. 132/00. a u kojemu su bila parcijalno riješena neka pitanja bitna za provedbu Zakona na samom početku njegove primjene, do donošenja kompletnog podzakonskog akta.

Pravilnik je sastavljen tako da se u njemu ne ponavljaju odredbe iz Zakona, nego samo dopunjavaju i pojašnjavaju, što ponekad ostavlja dojam nesistematičnosti.

Članak je napisala naša suradnica iz Ministarstva financija.

Hashtags: