Oporezivanje softvera prema OECD Modelu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i Zakonu o porezu na dobit

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Oporezivanje softvera prema OECD Modelu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i Zakonu o porezu na dobit
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Dubravka SEKULIĆ GRGIĆ
Sažetak:
Republika Hrvatska spada u one države koje nisu članice OECD-a ali također primjenjuje OECD Model ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. To ujedno znači da se u tumačenjima primjene pojedinih odredbi ugovora rabi Komentar OECD Modela. Hrvatski Model ugovora isto tako prati promjene OECD-ova Modela i usklađuje se s predloženim izmjenama, a kako se, sukladno navedenom, radi uglavnom o pojednostavnjenju i objašnjavanju određenih situacija, tako promjene u hrvatskom Modelu također ne utječu na već sklopljene ugovore, nego im samo omogućuju bolju interpretaciju i provedbu.

U nastavku dajemo tumačenje članka 12. Komentara OECD Modela u dijelu koji je dopunjen, te izvorni tekst u dijelu koji se odnosi na plaćanja naknada za softver. O tome piše naša suradnica iz Ministarstva financija.

Hashtags: