Devizna dokumentarna kontrola

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Devizna dokumentarna kontrola
Stranica:
86.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Sažetak:
Kao jedan od oblika devizne kontrole je, prema odredbama propisa, i devizna dokumentarna kontrola koju provodi Hrvatska narodna banka.

Devizna dokumentarna kontrola (dalje: DDK) se, na način koji se objašnjava u ovom članku, obavlja od 13. lipnja 2001. prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole (Nar. nov., br. 53/01.)

Uočava se da i nadalje nije do kraja pojmovno usklađena Odluka o uvjetima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole sa sadašnjim Carinskim zakonom odnosno njegovim provedbenim propisima kao i s drugim posebnim propisima u zemlji.

Pravna osoba koja obavlja vanjskotrgovačko poslovanje trebala bi prilagoditi iskazivanje svojih knjigovodstvenih podataka za potrebe DDK.

Hashtags: