Upravljanje znanjem od teoretskog modela do praktičnog pristupa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Upravljanje znanjem od teoretskog modela do praktičnog pristupa
Stranica:
127.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mario SPREMIĆ
Sažetak:
Struktura ekonomije u biti se mijenja, od tradicionalne (industrijske) prema suvremenoj informacijskoj ekonomiji i ekonomiji znanja. Dok su fizički proizvodi i materijalna dobra bili osnovni resurs poslovanja industrijske ekonomije, ekonomija znanja uvelike se oslanja na znanje kao glavni čimbenik produktivnosti, ekonomskih aktivnosti i konkurentnosti. Navedene strukturne promjene u današnoj ekonomiji donose mnoge promjene na makroekonomskoj razini, pa se tako fokus ekonomskog promišljanja premješta s materijalnih dobara na uslužne djelatnosti uz visoku razinu primjene novih tehnologija i inovativni način razmišljanja na mikroekonomskoj razini.
Hashtags: