Presjek neprofitnog računovodstva za 2019. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Presjek neprofitnog računovodstva za 2019. godinu
Stranica:
2.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Neke neprofitne organizacija svoje djelovanje za potrebe vanjskog izvještavanja prate u sustavu neprofitnog računovodstva. U tom se računovodstvu, u propisanim okolnostima, može primijeniti jednostavno ili dvostavno knjigovodstvo.
      Sve neprofitne organizacije koje primjenjuju neprofitno računovodstvo moraju sastaviti i predati godišnje financijske izvještaje. Rok za njihovu predaju za 2019. godinu je 29. veljače 2020. godine.
      U ovom se članku daje sažetak dvostavnog knjigovodstva kojemu je temelj računski plan koji je propisan na četvrtoj razini računa.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Objašnjenja nekih pozicija financijskih izvještaja
4. Zaključak

Hashtags:
#NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo