Poslovne obavijesti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Poslovne obavijesti
Stranica:
160.
Autor/i:
Sažetak:
    M Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
  • Pregled osnovica i stopa za plaćanje doprinosa i poreza
  • Podsjetnik za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 20001. u Trgovački sud
  • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u rujnu 2001.
  • Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2001.
  • Konformni koeficijenti zateznih kamata za rujan 2001.
  • Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 31. VII. 2001. do 29. VIII. 2001.
  • Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u kolovozu 2001.)
  • Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u kolovozu 2001.)
Hashtags: