RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 

OBVEZNO PRAVO

NAKNADA ŠTETE ZA DUŠEVNU BOL (čl. 200. ZOO-a/91)

 • Imajući u vidu da se uslijed uznemiravanja, vrijeđanja i ponižavanja kod tužiteljice razvila klinička slika prilagodbe te nastavno reaktivni depresivni poremećaj, imajući u vidu životnu dob tužiteljice te da je radi toga životna aktivnost tužiteljice smanjena za 20%, sud kao primjeren iznos naknade štete za duševnu bol ocjenjuje iznos od 50.000,00 kn.

PRAVO NA REGRES (čl. 154. ZOO-a/91)

 • Osiguratelj poslodavca nema pravo na regres za isplaćene iznose svom osiguraniku koje je ovaj isplatio svom radniku kao naknadu plaće za vrijeme bolovanja zbog povrede na radu, jer poslodavac nije neposredni oštećenik, a isto tako niti jednim propisom nije predviđeno da posredni oštećenik ima pravo na regres.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI (čl. 1163. ZOO-a)

 • Okolnost što je I. tužena RH odnosno Sabor RH bio osnivač javnog poduzeća H. e. nema za posljedicu da bi I. tužena bila odgovorna za obveze osnovanog javnog poduzeća.

POČETAK TIJEKA ZASTARNOG ROKA (čl. 376. ZOO-a/91)

 • Tužitelj je zahtijevao predaju u posjed poslovnog prostora, inventara i robe. Tek nakon što je tužitelju poslovni prostor predan u posjed postalo je izvjesno da tuženica ne može ispuniti svoju obvezu predaje u posjed oduzetog inventara i robe i tek tada je tužitelj saznao za štetu i počinitelja.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU (čl. 173. ZOO-a/91)

 • Prevrtanje i pad neučvršćenog metalnog gola na športskom igralištu prilikom odvijanja športskih aktivnosti, uslijed čega je ozlijeđen tužitelj prilikom obavljanja svojih redovnih aktivnosti službe, u konkretnim okolnostima ima obilježje opasne stvari, za što tužena odgovara po načelu objektivne odgovornosti.

ISPLATA S OSNOVA PRIJENOSA POSLOVNIH UDJELA – ZASTARA (čl. 255. ZOO-a)

 • Solemnizirani ugovor o prijenosu poslovnog udjela nije javnobilježnički akt, pa tražbina zastarjeva u općem zastarnom roku od pet godine.

NAKNADA ŠTETE ZBOG IZGUBLJENE KORISTI (čl. 189. ZOO-a/91)

 • Nemogućnosti korištenja lokomotive od trenutka oštećenja do konačnog popravka ne može se ocjenjivati isključivo na temelju Pravilnika o štetama HŽ-a, odnosno na nalazima i mišljenjima vještaka koji su utemeljeni na Pravilniku o štetama HŽ-a, jer je riječ o internom aktu kojim se ne može jednostrano obvezivati štetnika kao treću osobu.

STVARNO PRAVO

STATUS ZAŠTIĆENOG NAJMOPRIMCA (čl. 30. ZNS-a)

 • Obzirom da je prvotuženik stanarsko pravo stekao u vrijeme stupanja na snagu ZNS-a, kada mu je to pravo prestalo, no istovremeno je stekao prava i obveze najmoprimca na tom stanu, jer nije bio u tijeku postupak otkaza ili prestanka stanarskog prava, za ocijeniti je da je po samom zakonu stekao svojstvo zaštićenog najmoprimca, bez obzira što sa vlasnicima spornog stana nije sklopljen ugovor o najmu.

NEKRETNINE U VLASNIŠTVU RH (čl. 23. ZTOGZ-a)

 • Smatra se da su vlasništvo RH sve stvari iz društvenog vlasništva na području RH glede kojih nije utvrđeno u čijem su vlasništvu niti djeluje predmnjeva vlasništva, a tko tvrdi suprotno, treba to dokazati.

GRAĐENJE NA TUĐEM ZEMLJIŠTU (čl. 370. ZV-a)

 • Kada je nekretnina bila u režimu društvenog vlasništva nije bilo prepreke stjecati pravo vlasništva građenjem zgrade na toj nekretnini za razdoblja važenja i sukladno pravnom pravilu 418. Općeg građanskog zakonika.

RADNO PRAVO

MENADŽERSKI UGOVOR (čl. 2. ZR-a/09)

 • Poslove društva vode i izvršni direktori na koju funkciju je imenovan tužitelj Odlukom Uprave tuženika. Tek nakon toga zaključen je ugovor o međusobnim pravima i obvezama, koji, s obzirom na uglavke, predstavlja ne samo ugovor s elementima radnog odnosa, već ima i elemente menadžerskog ugovora.

PRENOŠENJE U

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)