Knjigovodstvene isprave u poslovanju poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Knjigovodstvene isprave u poslovanju poduzetnika
Stranica:
28.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      U poslovanju poduzetnika pojavljuju se različite isprave, ali samo dio njih ubrajamo u knjigovodstvene isprave na temelju kojih se obavlja bilježenje (knjiženje) poslovnih događaja u poslovnim knjigama. Knjigovodstvena isprava treba biti vjerodostojna te mora nedvojbeno i istinito sadržavati sve podatke o poslovnom događaju kako bi bila osnova za knjiženje (temeljnica). Zakon o računovodstvu uređuje sadržaj knjigovodstvenih isprava, način njihove provjere te način i mjesto njihova čuvanja.

1. Uvod
2. Obveza sastavljanja knjigovodstvenih isprava
3. Knjigovodstvene isprave prema odredbama ZOR-a
4. Pretvaranje knjigovodstvenih isprava u elektronički zapis
5. Zaključak

Hashtags:
#ElektroničkoPoslovanje, #KnjigovodstveneIsprave, #Računovodstvo, #Vjerodostojnost