Obveznici i način plaćanja članarine turističkim zajednicama prema novom Zakonu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Obveznici i način plaćanja članarine turističkim zajednicama prema novom Zakonu
Stranica:
110.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Članarine turističkim zajednicama u 2020. godini i godišnji obračun za 2020. godinu plaćat će se prema novom Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine. To znači da se obračun članarine za 2019. godinu obračunava prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama koji je bio na snazi do 31. prosinca 2019. godine. U odredbama novog Zakona djelatnosti koje podliježu plaćanju članarine razvrstane su na nešto drukčiji način nego do sada. Svrstane su u pet skupina, a za svaku skupinu određena je posebna stopa po kojoj se obračunava članarina. Neke su djelatnosti isključene iz obveze plaćanja članarine, a za neke su promijenjene stope pa smatramo da kod godišnjeg obračuna članarine za 2019. godinu u Obrascu TZ treba utvrditi predujmove za 2020. godinu prema promijenjenim stopama, a za djelatnosti koje nisu više u obvezi ne treba utvrđivati predujam za 2020. godinu.

1. Uvodne napomene
2. Obveznici plaćanja članarine turističkim zajednicama
3. Osnovica na koju se plaća članarina
4. Plaćanje članarine
5. Mjesto plaćanja članarine
6. Utvrđivanje predujma plaćanja članarine
7. Plaćanje članarine fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #TurističkaČlanarina, #TurističkaČlanarina