VI. Međunarodni ugovori

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2020
Članak:
VI. Međunarodni ugovori
Stranica:
61.
Autor/i:
Sažetak:

1. MEĐUNARODNI UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
1.1. POREZ PO ODBITKU
1.2. PROPISANE STOPE POREZA PO ODBITKU
2. MEĐUNARODNI UGOVORI O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Hashtags: