Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 4.2020
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
96.
Autor/i:
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

1.  Uredbe Predsjednika RH sa zakonskom snagom
2. Uredbe Vlade RH na temelju zakonske ovlasti
3. Uredbe Vlade RH za izvršenje zakona
4. Potpore de minimis
5. Europski revizorski sud
6. dužan (dužan je) – mora (morati)

Hashtags: