Računovodstvo odgovornosti kao mehanizam za poboljšanje učinkovitosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Računovodstvo odgovornosti kao mehanizam za poboljšanje učinkovitosti
Stranica:
27.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Sažetak:

      Obično se pretpostavlja da svaka ozbiljna organizacija ima postavljenu misiju, viziju i strategiju. Da bi se realizirala strategija, potrebno je razraditi planove koje treba realizirati. U planovima se globalni ciljevi konkretiziraju razradom na radne zadatke koje trebaju obaviti organizacijske jedinice tvrtke. To se tako općenito kaže kao da se sve to događa samo od sebe, ali zapravo u praksi radni zadatak treba raspodijeliti na izvršitelje koji će ga obaviti. Upravo o tome kako će izvršitelji obavljati svoje zadatke ovisi i učinkovitost po segmentima i na ukupnoj razini. Budući da hijerarhija sama po sebi ne osigurava mjerenje ili barem realnu procjenu doprinosa zaposlenika i drugih odgovornih osoba, računovodstvo odgovornosti može u tome pomoći.

  1. Uvod
  2. Definicije i funkcioniranje računovodstva odgovornosti
  3. Ljudski aspekt računovodstva odgovornosti i ekonomija ljudskog ponašanja (bihevioralna ekonomija)
  4. Prednosti, poteškoće, mane i kritike uvođenja računovodstva odgovornosti
  5. Centri odgovornosti u organizaciji
  6. Zaključak
Hashtags:
#KontrolaRezultata, #MenadžerskoRačunovodstvo, #Računovodstvo, #Učinkovitost