Računovodstveno evidentiranje i praćenje potpora iz EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Računovodstveno evidentiranje i praćenje potpora iz EU-a
Stranica:
43.
Autor/i:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

      Autorica u članku obrađuje prihvatljivost i neprihvatljivost troškova kod provedbe EU-ovih projekata za trgovačka društva, obrađuje načine evidentiranja i praćenja troškova plaća, troškova povezanih s radom, neizravnih troškova te obrađuje postupke s neprihvatljivim troškovima kao što su tečajne razlike koje nastaju kod plaćanja inozemnim dobavljačima. Obrađena je i tema računovodstvenog praćenja EU-ovih projekata u skladu s HSFI-jem i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

  1. Uvod
  2. Evidentiranje troškova EU-ovih projekata
  3. Računovodstveno praćenje državnih potpora
  4. Zaključak
Hashtags:
#ProjektiEU, #Računovodstvo