Financiranje i potraživanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Financiranje i potraživanja
Stranica:
84.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja u vezi s međusobnim financiranjem statutom povezanih organizacija te potraživanjima za prihode čija kvaliteta naknadno postaje prijeporna.
      Samo ako su neprofitne organizacije međusobno povezane statutom ili nekim općim aktom, u međuodnosima mogu upotrebljavati računa skupine 37 odnosno 47.
      Ako potraživanja za prihode dobiju druga kvalitativna obilježja, posljedica njihova smanjenja su različita knjiženja, ovisno o tome zbog čega su smanjena.

  1. Međusobno financiranje povezanih organizacija
  2. Potraživanja za recipročne prihode
Hashtags:
#Financiranje, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo, #VrijednosnaUsklađenja