Što donose izmjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja od 2021. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Što donose izmjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja od 2021. godine
Stranica:
70.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      U Narodnim novinama, br. 105/20., objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja. Navedene izmjene i dopune obavljene su radi usklađivanja zakonodavnoga računovodstvenog okvira Republike Hrvatske (dalje: RH) s odredbama računovodstvene Direktive 2013/34/EU u dijelu koji se odnosi na objavljivanje informacija u bilješkama uz godišnje financijske izvještaje. Navedene se izmjene počinju primjenjivati pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2021. godine ili poslije. Autorica u članku daje kratak pregled navedenih izmjena.

  1. Izmjene HSFI-ja 1
  2. Izmjene HSFI-ja 2
  3. Izmjene u ostalim HSFI-jima vezano uz objavljivanje informacija
Hashtags:
#Bilješke, #RačunovodstveniStandardi, #Računovodstvo