Uvodnik

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Uvodnik
Stranica:
13.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Sažetak:
Hashtags: