Godišnji popis u proračunskom sustavu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2020
Članak:
Godišnji popis u proračunskom sustavu
Stranica:
2.
Autor/i:
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U proračunskom sustavu godišnji popis je obveza kao i kod svake pravne osobe koja se bilo čime bavi, a da u njezinim poslovnim knjigama postoje podatci o imovini i obvezama. Popis mora biti za svaku pravnu osobu vrlo bitna aktivnost stoga što je on podloga za kvalitetnu provjeru knjigovodstvenih podataka na odgovarajućim računima.
      Procedura provedbe popisa kojim se utvrđuje stanje imovine i obveza na dan 31. prosinca 2020. godine jednaka je kao i prethodnih godina. Sustav iskazivanja popisnih razlika nije se promijenio u odnosu na onaj koji se primjenjivao za 2019. godinu jer nije bilo ni promjena u proračunskom računovodstvu koje bi ga doticao.
      Ovim se člankom stoga čitatelje podsjeća na radnje koje se, u načelu, provode jednom godišnje.

  1. Uvod
  2. Rokovi i predmet popisa
  3. Popis imovine i obveza
  4. Usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stanjem utvrđenim popisom
  5. Popisne razlike
  6. Knjiženje nekih popisnih razlika
  7. Zaključak
Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo