Plaće u 2021. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2021
Članak:
Plaće u 2021. godini
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U okviru petog kruga porezne reforme smanjuju se stope po kojima se obračunava porez na dohodak koje se primjenjuju već za plaće ostvarene u prosincu 2020. a isplaćuju se u siječnju 2021. godine. Pri tome napominjemo da se stope i osnovice za plaćanje doprinosa iz i na plaću za prosinac primjenjuju prema važećim propisima za 2020. godinu. Iako je već objavljena prosječna plaća isplaćena zaposlenima kod pravnih osoba u razdoblju siječanj-kolovoz 2020.godine prema kojoj se utvrđuju osnovice za plaćanje obveznih doprinosa po svima osnovama u 2021. godini, te osnovice treba početi primjenjivati kod isplate plaća za siječanj 2021. godine koja se u najčešćim slučajevima isplaćivati u veljači 2021. godine. Sve o obračunu plaća u 2021. godini pišemo u nastavku.

  1. Obračun doprinosa i poreza na dohodak iz plaća u 2021. godini
  2. Rokovi za isplatu plaće i uplatu doprinosa poreza na dohodak i prireza iz plaće i doprinosa na plaću
  3. Primjer obračuna plaće u 2021. godini
  4. Obrazac JOPPD
  5. Primjena najniže osnovice  za plaćanje doprinosa
  6. Primjena najniže osnovice za plaćanje doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
  7. Primjena najviše mjesečne osnovice
  8. Primjena najviše godišnje osnovice
  9. Plaće hrvatskih ratnih invalida
  10. Oporezivanje plaća radnika s prebivalištem na potpomognutom području I. skupine u Gradu Vukovaru
Hashtags:
#ObračunPlaće, #Plaće, #PoduzetničkaPlaća