Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 1.2021
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
78.
Autor/i:
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
  1. Zajam i kredit
  2. Digitalni nomad
  3. Razumno potrebna normativna intervencija
  4. Diplomatski imunitet
Hashtags: