Tumačenja i stajališta – Ministarstvo financija – Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 1.2021
Članak:
Tumačenja i stajališta – Ministarstvo financija – Porezna uprava
Stranica:
79.
Autor/i:
Sažetak:

Porez na dodanu vrijednost

  • Usluga demontaže, montaže i puštanja pumpe u pogon – nekretnina
  • Organizacija virtualne/online konferencije, seminare i razne radionice

Drugi porezi, pristojbe i davanja

  • Fiskalizacija samoposlužnih uređaja
Hashtags: