Optimizam - uvodnik

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Optimizam - uvodnik
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Sažetak:
Hashtags:
#Uvodnik