Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu za velike poduzetnike – novosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu za velike poduzetnike – novosti
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja koji je objavljen u Nar. nov., br. 144/20. od 23. prosinca 2020. godine. Navedene se izmjene u jednom dijelu počinju primjenjivati pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2020. godine ili poslije, a ostale izmjene za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2021. godine ili poslije. Autorica u članku daje kratak pregled navedenih izmjena koje se odnose na bilješke uz financijske izvještaje za velike poduzetnike i subjekte od javnog interesa.

  1. Uvod
  2. Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu
  3. Dodatne informacije koje objavljuju samo veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa
  4. Ostale izmjene
Hashtags:
#Bilješke, #FinancijskaIzvješća