Utjecaj zakonskih promjena na obračun naknade za OKFŠ za 2021. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Utjecaj zakonskih promjena na obračun naknade za OKFŠ za 2021. godinu
Stranica:
160.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.
Sažetak:

Donesene su još jedne izmjene Zakona o šumama koje se primjenjuju od 1. siječnja 2021. godine. Prema dotadašnjim odredbama Zakona, naknadu za općekorisne funkcije šuma za 2020. godinu plaćaju obveznici koji su u 2020. godini ostvarili prihode veće od 3.000.000,00 kn. Prema novim odredbama Zakona o šumama za 2021. godinu naknadu za općekorisne funkcije šuma plaćat će samo obveznici koji u 2021. godini ostvare ukupne prihode u svoti većoj od 7.500.000,00 kn, što može imati utjecaj na utvrđivanje predujma naknade za 2021. godinu. Više o tome pišemo u ovom članku.

  1. Zakonske izmjene
  2. Utjecaj obračuna naknade OKFŠ-a za 2020. godinu na 2021. godinu
  3. Zaključak
Hashtags:
#NaknadaZaŠume, #OKFŠ