Zaštita okoliša i plastični otpad

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Zaštita okoliša i plastični otpad
Stranica:
165.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
  1. Novac iz EU-ova proračuna uvjetovan poštovanjem vladavine prava
  2. Novi propisi o uvozu i izvozu plastičnog otpada
  3. Odsad EU tretira Britaniju kao treću zemlju
  4. Postignut načelni dogovor EU-a i Kine o ulaganjima
  5. Nizozemska uvela novi porez za zaštitu okoliša
  6. EU ojačava vizni režim na vanjskim granicama
  7. EU donio novu strategiju za kibernetičku sigurnost
Hashtags:
#PoreziEU