Što donose izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Što donose izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu
Stranica:
189.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:

Zakonom o pružanju usluga u turizmu uređuju se usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu te prava i obveze trgovca i putnika u vezi s tim ugovorima. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama navedenog Zakona, koji je u zakonskoj proceduri, zbog povrede prava Europske unije, nužno je uskladiti Direktive vezano za raskid ugovora za neizvršena putovanju u paket-aranžmanu nakon 1. ožujka 2020. godine te u vezi s reguliranom profesijom turističkih vodiča, čime bi turistički vodiči iz država članica mogli pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi na jednostavniji način, a time bi Republika Hrvatska izbjegla pokretanje postupka pred Sudom Europske unije.

O navedenom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama, koji je nužan zbog kršenja odredaba Direktiva, te o ostalim izmjenama i dopunama više u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Raskid ugovora o putovanjima u paket-aranžmanima koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020. godine
  3. Turistički vodiči
  4. Pružanje usluge iznajmljivanje vozila (RENT-A-CAR)
  5. Nove prekršajne odredbe
Hashtags:
#OtkazivanjePutovanja, #PaketAranžman, #Rent-a-car, #TurističkiVodič, #ZakonOPružanjuUslugaUTurizmu