RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Amortizacija dugotrajne imovine kao porezno priznati rashod
  • Metoda obračuna amortizacije i amortizacijske stope
  • Dodatni potpuni (jednokratni) ili djelomični otpis dugotrajne imovine
  • Dugotrajna imovina koja se može jednokratno ili djelomično otpisati
  • Uvjet za jednokratni ili djelomični otpis dugotrajne imovine obveznika poreza na dobit
  • Postupak s dugotrajnom imovinom koja je jednokratno otpisana
  • Postupak s dugotrajnom imovinom koja je djelomično otpisana

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)