PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama

Časopis: Pravo i porezi - 5.2021
Članak:
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama
Stranica:
38.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U prošlom broju časopisa Pravo i porezi pisali smo o evidentiranju prometa dobara i usluga i utvrđivanju obveze PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima. U ovome članku autorice daju obrazloženja u vezi s evidentiranjem prometa dobara i usluga i utvrđivanjem obveze za PDV za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama. Uz to, autorice navode i praktične primjere evidentiranja i utvrđivanja obveze PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama koji se odnose na poslovne događaje koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi (isporuke dobara i usluga u tuzemstvu, u EU-u, izvoz dobara u treće zemlje, stjecanje dobara i usluga iz EU-a, uvoz dobara i dr.).

  1. Uvod
  2. Temeljna načela oporezivanja prema naplaćenim naknadama kod „dobitaša“
  3. Definiranje isporuka dobara i usluga koje ulaze u promet od 15.000.000,00 kn
  4. Definiranje isporuka dobara i usluga na koje se ne primjenjuje obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama
  5. Primjena obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama
  6. Izdavanje računa kod poreznih obveznika koji primjenjuju obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama
  7. Porezno evidentiranje obveze za PDV i pretporeza u poreznim evidencijama
  8. Prijave PDV-a i rokovi plaćanja PDV-a
  9. Zaključak
Hashtags:
#NaplaćeneNaknade, #ObračunPorezaNaDodanuVrijednost, #PDV