Staž osiguranja s povećanim trajanjem

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2021
Članak:
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
Stranica:
84.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem znači snižavanje dobne granice za odlazak u mirovinu tako da se za 12 mjeseci rada priznaje 14, 15, 16 i 18 mjeseci staža osiguranja u ovisnosti o poslovima na kojima osobe rade i ostvaruju mirovinski staž. Posebno je uređeno pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem za osobe s invaliditetom, što je od 1. travnja 2021. godine, osim za zaposlene osobe, prošireno i na samostalne obveznike plaćanja doprinosa. Za osiguranje produženog staža plaćaju se dodatni doprinosi po stopama uređenim Zakonom o doprinosima.

 1. Uvodne napomene
 2. Poslovi na kojima zaposlene osobe ostvaruju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem
 3. Zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
 4. Postupak utvrđivanja odnosno ukidanja radnih mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
 5. Snižavanje dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu zaposlenim osobama
 6. Prijava na staž osiguranja s povećanim trajanjem Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
 7. Obračunavanje i plaćanje doprinosa za radnike kojima se staž osiguranja priznaje s povećanim trajanjem
 8. Sastavljanje izviješća o isplaćenim plaćama i plaćenim doprinosima za staž osiguranja s povećanim trajanjem
 9. Doprinosi za staž osiguranja s povećanim trajanjem za osobe za koje se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću
 10. Računi na koje se uplaćuje doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem
 11. Prekršajne odredbe
 12. Napomene u vezi s pravom na staž osiguranja s povećanim trajanjem prema posebnim propisima
Hashtags:
#BenificiraniStaž, #RadniStaž