Obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje vlasti

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2021
Članak:
Obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje vlasti
Stranica:
26.
Autor/i:
Ana ZORIĆ , dipl. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

Nakon drugog kruga lokalnih izbora u Republici Hrvatskoj, a u određenom broju gradova i općina već i nakon prvog kruga postao je aktualan postupak primopredaje vlasti, dok je kod drugih korisnika u javnom sektoru taj postupak vezan za mandatno razdoblje. Autorice u članku podsjećaju o čemu je potrebno voditi računa prilikom sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za razdoblje do odlaska čelnika s dužnosti. Uz to, daje se i poseban osvrt na način odgovaranja na pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti ako do primopredaje dođe nakon 1. rujna.

  1. Uvod
  2. Izjava o fiskalnoj odgovornosti
  3. Popunjavanje pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti prilikom primopredaje
  4. Prilozi uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti
  5. Postupak predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti
  6. Zaključno
Hashtags: