Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2021
Članak:
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Stranica:
36.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Prema odredbama Temeljnoga kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na službenike i namještenike u javnim službama, postoji tijelo koje ga tumači. Pitanja tom tijelu postavljaju se na određen način i na određenu adresu. Tumačenja tog tijela (komisije) bitna su stoga što imaju snagu izvornoga kolektivnog ugovora.

Upućuje se i na to da uz osnovni kolektivni ugovor postoje i granski kolektivni ugovori za čije su tumačenje osnovana njihova tijela za tumačenje.

Ovom prigodom daje se niz tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koja su dana do 25. svibnja 2021. godine.

  1. Uvod
  2. Važeći granski kolektivni ugovori
  3. Osnovni pristup TKU-u
  4. Tumačenja povjerenstva
Hashtags: