Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2021
Članak:
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Stranica:
42.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Prema odredbama odgovarajućega kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na državne službenike i namještenike, tijelo (komisija) koje je njime osnovano pozvano je tumačiti prijepore u vezi s njegovom primjenom. Tumačenja su zanimljiva za sve, a ne samo za one koji su izravno povezani s postavljenim pitanjem stoga što se time stvara dobar običaj u primjeni kolektivnog ugovora.

Stoga se i daje pregled nekih tumačenja toga tijela koja su objavljena do 34. sjednice održane 26. ožujka 2021. godine.

  1. Uvod
  2. Tumačenja komisije
Hashtags: