Ispravak obračuna naknade za OKFŠ za 2020. i način obračuna za 2021. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Ispravak obračuna naknade za OKFŠ za 2020. i način obračuna za 2021. godinu
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.
Sažetak:

U časopisu RRiF br. 5/21. u okviru aktualne teme pisali smo o mogućnosti izuzimanja prihoda ostvarenih s osnove COVID potpora, iz osnovice za obračun naknade za općekorisne funkcije šuma za 2020. godinu na temelju informacija koje smo dobili iz Ministarstva poljoprivrede. Prema toj informaciji mogućnost smanjenja osnovice za općekorisne funkcije šuma i za ostvarene prihode s osnove COVID potpora bit će uređena Pravilnikom o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma prema kojemu se ta odredba može primijeniti i za 2020. godinu. Međutim, Pravilnik je objavljen 25. lipnja 2021. godine kada je većina poduzetnika već predala obračun OKFŠ za 2020. godinu. Smatramo da nije bilo pogrešno ako su tu odredbu primijenili i prilikom obračuna OKFŠ-a i za 2020. godinu. O primjeni navedenog Pravilnika i mogućnosti ispravka obračuna OKFŠ-a za 2020. godinu piše naš suradnik iz Ministarstva poljoprivrede.

  1. Uvod
  2. Ispravak obračuna OKFŠ za 2020. godinu
  3. Obračun naknade za OKFŠ za 2021. godinu
  4. Odredbe novog Pravilnika
  5. Zaključak
Hashtags:
#GodišnjiObračun, #NaknadaZaŠume, #OKFŠ