Računovodstvo trgovine na veliko

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Računovodstvo trgovine na veliko
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Praćenje poslovnih događaja u trgovini na veliko zanimljivo je s računovodstvenog i poreznog motrišta. U članku se uz nabavu i prodaju robe koja se vodi po nabavnim i prodajnim cijenama obrađuje i prodaja robe u tranzitu te povrat robe od kupca.

  1. Uvod
  2. Nabava i prodaja robe koja se na skladištu vodi po nabavnoj cijeni
  3. Nabava i prodaja robe koja se na skladištu vodi po prodajnoj cijeni
  4. Prodaja robe u tranzitu u tuzemstvu
  5. Povrat robe od kupca
  6. Umjesto zaključka
Hashtags:
#KalkulacijaCijene, #PovratRobe, #RačunovodstvoTrgovine, #Trgovina