Poslovanje na vremenski neograničeno razdoblje – bilješke uz financijske izvještaje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Poslovanje na vremenski neograničeno razdoblje – bilješke uz financijske izvještaje
Stranica:
137.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

Temeljna odluka koju menadžment mora donijeti u pripremi financijskih izvještaja primjenjujući MSFI-jeve standarde jest hoće li ih sastaviti na osnovi primjene načela poslovanja na vremenski neograničeno razdoblje. U trenutačnom stresnom gospodarskom okruženju izazvanom pandemijom, mnoga su poduzeća imala znatan pad ostvarenih prihoda, profitabilnosti, a time i likvidnosti, što ih je moglo dovesti i do pitanja sposobnosti nastavka s poslovanjem. Stoga poduzeća trebaju odlučiti mogu li na osnovi svojih financijskih izvještaja, koji se sastavljaju prema načelu nastanka događaja i vremenske neograničenosti poslovanja, uključivati veći stupanj prosudbe nego što je to uobičajeno.

  1. Uvod
  2. Procjena načela poslovanja na neograničeno razdoblje
  3. Procjena poslovanja na neograničeno razdoblje
  4. Ključne objave
  5. Aktualnost opisanih uvjeta
Hashtags:
#Bilješke, #FinancijskaIzvješća, #NeograničenoPoslovanje