Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 10.2021
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
92.
Autor/i:
Sažetak:

Porez na dohodak

  • Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica

Drugi porezi, pristojbe i davanja

  • Uredba o Tarifi upravnih pristojbi

Hashtags: