Pripreme za izradu financijskih izvješća poduzetnika
Godišnji obračun proračunskih i neprofitnih organizacija za 2001.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Pripreme za izradu financijskih izvješća poduzetnika
Godišnji obračun proračunskih i neprofitnih organizacija za 2001.
Stranica:
11.
Autor/i:
Sažetak:
U bloku od 9 članaka iznose se posebnosti koje se pojavljuju kod izrade temeljnih financijskih izvješća poduzetnika. U prvom članku se obrađuje konačni obračun amortizacije prema zahtjevima koji proizlaze iz novih propisa o oporezivanju dobitka i dohotka. U ostalim člancima iznose se one posebnosti koje proizlaze iz aktivnosti poduzetnika naslovljene djelatnosti. U nekim slučajevima primjeri će korisno poslužiti za obradu vlastitog slučaja ako je on zastupljen kao poslovni događaj (npr. primitak državne potpore, slučaj kad se obavlja zamjena proizvoda - primjer je dan u okviru servisne djelatnosti, slučaj ako se kao pomoćna djelatnost obavlja ugostiteljstvo, itd.).

Kao zasebne cjeline daju se konačni naputci o sastavljanju financijskih izvješća za proračunske korisnike (poglavlje B), te konačni godišnji obračun neprofitnih organizacija (poglavlje C).

U sljedećem broju našeg časopisa dati će se primjeri sastavljanja temeljnih financijskih izvješća za poduzetnike, primjer izrade godišnje prijave poreza na dobitak (obrazac PD), godišnja prijava poreza i rezultata za obrtnike i druge aktualnosti u svezi s godišnjim obračunom.

Hashtags: