Sastanak Glavnog odbora Udruge “Hrvatski računovođa”