Godišnji obračun troškova amortizacije za 2001. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Godišnji obračun troškova amortizacije za 2001. godinu
Stranica:
11.
Autor/i:
Autori: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Tomo RATKOVIĆ, ovl. rač.
Sažetak:
Utvrđivanje godišnjeg troška s osnove korištenja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine spada u računovodstvenu politiku kojom se može značajno utjecati na iskazivanje poslovnog rezultata. Ponekad je to prva (i posljednja) "pričuva" koju poslovodstvo nastoji iskoristiti i tu nastaju prve suprotnosti između menadžera računovodstva koji je suočen s nastojanje ignoriranja načela dosljednosti i poštenog iskazivanja rezultata. Taj antagonizam ima granicu koju pak postavljaju propisi o oporezivanju dobitka. Primjenjuju se prvi put a učinak primjene može biti u još većem trošku amortizacije nego što je to bilo u prethodnom obračunu za 2000.

O tim i drugim pojedinostima u nastavku članka.

Hashtags: