Godišnji obračun poreza i prireza iz plaće za 2021. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Godišnji obračun poreza i prireza iz plaće za 2021. godinu
Stranica:
113.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se predujmom, a konačnu godišnju obvezu poreza na dohodak, u pravilu utvrđuje Porezna uprava nakon isteka godine (poreznog razdoblja) na temelju primljenih informacija o ostvarenom dohotku i na taj dohodak obračunanom i plaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza. Iznimno godišnju obvezu poreza na dohodak i prireza od nesamostalnog rada, bilo da je riječ o plaćama ili ostalim primitcima koji sa smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, a koje je poslodavac isplatio radnicima od 1. siječnja do 31. prosinca 2021 godine, obvezan je sastaviti poslodavac te utvrditi razliku poreza za povrat ili za uplatu.

  1. Uvodne napomene
  2. Za koje radnike poslodavac (ne) može sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza iz plaće
  3. Kako se utvrđuje godišnji obračun poreza na dohodak iz plaće za 2021. godinu
  4. Korištenje osobnih odbitaka kod godišnjeg obračuna u 2021. godini
  5. Primjeri godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada
  6. Može li se obaviti ispravak godišnjeg obračuna
Hashtags:
#GodišnjiObračun, #ObračunPrireza, #OsobniOdbitak, #Plaće