Posebnosti godišnjeg obračuna hotelijera i ugostitelja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna hotelijera i ugostitelja
Stranica:
56.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Kako godišnji obračun ne čine samo završna knjiženja, nego je to kontrola cjelokupnog poslovanja poduzeća u tijeku poslovne godine, tako i ugostitelji i hotelijeri trebaju provjeriti na kraju godine jesu li s poreznog i računovodstvenog aspekta sve poslovne promjene pravilno evidentirane i jesu li provedena sva potrebna knjiženja. Za ovu djelatnost je to posebno važno jer mnogi ugostiteljsku djelatnost poistovjećuju s trgovinom pa čak jednim dijelom i s proizvodnjom, te upravo zbog karakterističnog načina poslovanja treba ukazati na posebnosti ove djelatnosti. Nadalje, i s poreznog motrišta novost je u 2001. godini primjena nulte (0%) stope PDVa na turističke usluge organiziranog boravka stranih turista koje se plaćaju doznakama iz inozemstva.

O svemu tome opširnije pišemo u nastavku članka.

Hashtags: