Osvrt na Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 92

Časopis: Pravo i porezi - 12.2021
Članak:
Osvrt na Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 92
Stranica:
92.
Autor/i:
Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Novim se Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti osigurava provedba triju horizontalnih uredaba EU-a na kojima se temelji novi zakonodavni okvir u usklađenom zakonodavstvu u području slobode kretanja roba na unutarnjem tržištu EU-a. Što se bitno uređuje odredbama novog Zakona u odnosu na prethodni zakon, pišemo u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Zaključak
  3. Propisivanje tehničkih zahtjeva za proizvode
  4. Stavljanje proizvoda na tržište i/ili na raspolaganje na tržištu
  5. Obveze gospodarskih subjekata
  6. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti
  7. Kontaktna točka za proizvode i jedinstven ured za vezu
  8. Inspekcijski nadzor nad provedbom zakona
  9. Zaključak

Hashtags:
#OcjenjivanjeSukladnosti, #TehničkiZahtjeviZaProizvode