Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 12.2021
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
101.
Autor/i:
Sažetak:

I. Porez na dodanu vrijednost

Porez na dodanu vrijednost

III. Porez na dohodak 101

Mogućnost isplata primitaka na račune Revolut Bank UAB i Revolut Payments UAB

Hashtags: