Inozemna sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 12.2021
Članak:
Inozemna sudska praksa i stajališta
Stranica:
121.
Autor/i:
Sažetak:
  • Porezno pravo – PDV

► Poništenje identifikacije poreznog obveznika u pogledu PDV-a

  • Zaštita potrošača

► Informiranje potrošača o hrani

  • Radno pravo – socijalna politika

► Jednakost plaća muškaraca i žena

Hashtags: