Novosti u trošarinskim propisima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2022
Članak:
Novosti u trošarinskim propisima
Stranica:
113.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Nacionalno trošarinsko zakonodavstvo usklađeno je s pravnom stečevinom u odnosu na europski harmonizirani trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata i električne energije. Međutim, nove preinake odnosno izmjene pravne stečevine u segmentu harmoniziranoga trošarinskog zakonodavstva zahtijevale su daljnje usklađivanje Zakona o trošarinama s pravnom stečevinom implementirajući relevantne odredbe Direktive Vijeća (EU) 2020/262 od 19. prosinca 2019., Direktive Vijeća (EU) 2019/2235 od 16. prosinca 2019. i Direktive Vijeća (EU) 2020/1151 od 29. srpnja 2020. godine. Novosti trošarinskog zakonodavstva Oslobođenje od plaćanja trošarine na proizvode unutar kategorije alkohol i alkoholna pića kada se takvi proizvodi upotrebljavaju u proizvodnji veterinarsko-medicinskih proizvoda i u proizvodnji dodataka prehrani Označivanje alkohola i alkoholnih pića posebnim markicama Ministarstva financija Oslobođenje od plaćanja trošarine na jaka alkoholna pića koja je proizveo “mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ Propisivanje novih instituta “samostalni mali proizvođač ostalih pića koja se dobivaju vrenjem”, “samostalni mali proizvođač međuproizvoda” i “samostalni mali proizvođač vina”, uz mogućnost primjene snižene visine trošarine Propisivanje izdavanja godišnjih potvrda za samostalne male proizvođače Definiranje instituta „mali proizvođač vina“ Informatizacija sustava kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju unutar EU-a Uvode se novi instituti trošarinskih obveznika – ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj, ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj
Hashtags:
#MaliProizvođači, #Samocertificiranje, #Trošarine, #TrošarineAlkohol